ЈПКР "Услуга" - Берово

ул.“Маршал Тито” б.б.
berovo.usluga@gmail.com

Најнови известувања

„Почитувани корисници, сметките од тековниот месец (последната сметка), може електронски да се плати после 5ти во месецот"!

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОБИРАЊЕ НА ГРАДИНАРСКИ ОТПАД

ЈПКР „УСЛУГА“ Берово, ги повикува, сите граѓани, кои имаат градинарски отпад, во поголема количина истиот соодветно да го складираат во близина на контејнерите за време на викендот (25.11.2023 и 26.11.2023год.) како би можеле вработените лица од Одделението за јавна чистота и зеленило да пристапат кон негово организирано подигнување.

Напомена: Извршената услуга од страна на ЈПКР ,,Услуга“ согласно ова известување ќе биде извршена бесплатно за сите граѓани кои ќе остават градинарски отпад во наведениот период, во спротивно секое дополнително јавување после овој период за отстранување на градинарскиот отпад ќе се наплаќа согласно утврдените цени од органите на управување и донесениот ценовник на ЈПКР „Услуга“ Берово.
Заедно за почисто Берово! Стоп за диви депонии и неправило складирање на отпадот!

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ве известуваме дека ИЗВЕСТУВАЊЕТО за поднесено Барање за утврдување на тарифи за водни услуги за регулиран период 2024-2026 година на ЈПКР Услуга Берово, во прилог на овој допис, е поставено на веб страницата на Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија https://erc.org.mk

Соопштение ЈПКР УСЛУГА БЕРОВО Заинтересираните правни и физички лица можат да ги достават мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање најдоцна до 24 ноември 2023 година, до 16.00 часот во Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги преку:
– Е-пошта: erc@erc.org.mk
– Факс: 02/ 32 33 586
– Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков – 6ти спрат, 1000 Скопје Со почит,

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА , ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ОЏАЦИТЕ!

Почитувани граѓани на Општина Берово, Ве известуваме дека ЈПКР “Услуга” Берово, освен дејности за водоснабдување, собирање смет, пречистување и одведување на отпадни води, врши и други дејности меѓу кои и ОЏАЧАРСКИ УСЛУГИ. Согласно горенаведеното, Ве повикуваме пред почетокот на грејната сеозна да се јавите во просториите на јавното претпријатие и да поднесете соодветно барање за чистење на оџаците. За извршената услуга ќе добиете соодветен документ / потврда. Цената за чистење на оџак со 1 отвор за ФИЗИЧКИ лица изнесува 500 денари, цената за ПРАВНИ лица изнесува 1000 денари, додека цената за чистење на оџак со ПАРЕН КОТЕЛ изесува 1200 денари. Со почит ЈПКР “Услуга” Берово.


СООПШТЕНИЕ

Почитувани граѓани на Општина Берово! Во тек е имплементација на проектот Реконструкција на Филтер станица во Берово, инвестиција на МЖСПП. За реализација на активностите од проектот, односно санација на таложник и замена на механичка опрема на влез на сурова вода во станицата, неопходно е да се направи прекин на третманот на водата. Поради тоа нема да може да се достави безбедна вода за пиење согласно параметрите од Правилникот за безбедност на водата за пиење (Сл.весник на РМ 183/18), за корисниците од Општина Берово, приклучени на системот за водоснабдување на ЈПКР „Услуга“ Берово.

Прекинот на третманот на преработка на водата за пиење се планира да почне од 04.09.2023 година и истиот ќе трае се до завршување на градежните работи на Филтер станицата односно се очекува да биде некаде околу 3 (три) до 4 (четири) недели.

Прекин на водоснабдувањето на достава на вода до Вас како потрошувачи нема да има односно водата од чешма ќе биде хлорирана и истата ќе можете да ја користите за санитарни потреби, перење како и за лична хигиена. Водата не смее да се употребува за пиење и готвење како и за миење на садови и овошје и зеленчук. Во наведениот период ЈПКР „Услуга“ Берово ќе организира доставување на вода за пиење преку соодветни цистерни. За начинот и локациите за дотур на вода за пиење преку цистерните ќе бидете навремено и дополнително информирани преку нашата веб страна и социјалните мрежи. ЈПКР „Услуга“ Берово


Известување за ден 18.07.2023

Почитувани граѓани на Општина Берово Ве известуваме дека поради реализација на активностите по проектот „Реконструкција на филтер станица“, на ден 18.07.2023 година (вторник), можни се прекини со водоснабдувањето на територијата на цела општина. Ви благодариме за разбирањето ЈПКР „Услуга“ - Берово


С О О П Ш Т Е Н И Е- До граѓаните на с.Митрашинци.

Почитувани! Ве известуваме дека поради санација на дефект на резервоарот во селото, во период од 02.05.2023 година до 05.05.2023 година, ќе биде прекинато водоснабдувањето. Согласно горенаведеното, потребно е да си обезбедите вода за пиење во доволни количини, додека техничка вода ќе биде обезбедена преку цистерна која ќе биде поставена на центарот на селото. За секој дополнителна ситуација редовно ќе бидете известувани. Се надеваме на разбирање. Со почит, ЈПКР „Услуга“ Берово Директор Илија Рунтевски.


22 Март Светски ден на водите

22 Март, од 1993-та со одлука на ООН се одбележува како Светски ден на водата. Покрај тоа, особен фокус за значењето на питката (слатката) вода, преземање на активности за справување со глобалната криза за вода и подигнување на свеста за 2,2 милијарди луѓе кои живеат без пристап до безбедна вода. Значењето на водата е огромно,но сепак да се потсетиме на нејзиното животно значење и тоа колку треба да се грижиме за нејзината правилна и наменска употреба.Да не ја употребуваме водата за наводнување и полевање затоа што таа е произведена за пиење.Водата е скапоцена како за нас така и за идните генерации. Чувајте ја водата!


Известување 06.12.22

Почитувани! Поради дефект на главната водоводна линија во централното градско подрачје, ве известуваме дека ќе дојде до прекин на водоснабдувањето.Траењето на прекинот на водоснабдувањето ќе зависи од времето на отклонување на дефектот.За секоја ново настаната ситуација дополнително ќе бидете известени. Со почит, ЈПКР „Услуга“ Берово


Известување 20.10.22

Почитувани корисници ве известуваме дека проблемот со веб-страната е отстранет и истата е веќе достапна за електронска наплата. Со почит, ЈПКР „Услуга“ Берово


Известување

ЈПКР „УСЛУГА“ Берово, ги повикува, сите граѓани, кои имаат градинарски отпад, во поголема количина истиот соодветно да го складираат во близина на контејнерите за време на продолжениот викенд ( 22.10.2022 год., 23.10.2022 год., и 24.10.2022 год.) како би можеле вработените лица од Одделението за јавна чистота и зеленило да пристапат кон негово организирано подигнување. Напомена: Извршената услуга од страна на ЈПКР ,,Услуга“ согласно ова известување ќе биде извршена бесплатно за сите граѓани кои ќе остават градинарски отпад во наведениот период, во спротивно секое дополнително јавување после овој период за отстранување на градинарскиот отпад ќе се наплаќа согласно утврдените цени од органите на управување и донесениот ценовник на ЈПКР „Услуга“ Берово. Заедно за почисто Берово! Стоп за диви депонии и неправило складирање на отпадот!


Резултати од конкурсот за најдобра фотографија

Добитниците на наградите од конкурсот за најдобра фотографија на тема „Вода за живот„ финансиран од Швајцарската Влада со цел обележување на Светскиот ден на водата 22 Март 2022 се:

1.Сашко Тренчевски

2.Андреј Бубевски

3.Ана Мавродиева

Со почит, ЈПКР „Услуга“ Берово


Светски ден на водата 22.03.2022

Проектот за подобрување на водоснабдувањето во Делчево, финансиран од Швајцарската Влада со цел обележување на Светскиот ден на водата 22 Март 2022 објавува конкурс за избор на најдобра фотографија на тема “Вода за живот“.

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО

Известување

Почитувани граѓани на Општина Берово. Поради обемните врнежи од снег, апелираме до сите Вас да ги исчистите местата пред своите домови , а воедно и сопствениците на дуќаните да постапат согласно законските правила и да го расчистат снегот пред своите објекти. Исто така апелираме до сите Вас да ги преместите возилата од улиците и истите колку може помалку да ги користите, како би можело непречено да се исчистат снежните наноси. Се надеваме на разбирање и соработка. Со почит, ЈПКР „Услуга“ Берово


12.01.2022

Почитувани Согласно новите измени во Законот за работни односи каде недела е прогласен за ден за неделен одмор. Ве известуваме дека распоредот за собирање на смет во делот кој се собира во недела се менува , односно сметот ќе се собира во сабота. Недела ќе биде неработен ден за вработените во секторот за собирање смет-отпад. Се замолувааат граѓаните да ги почитуваат правилата за одлагање на отпадот и истиот соодветно да го складираат.

Известување за промена на распоредот за собирање на смет

30.12.2021

Водата во Берово безбедна за пиење, повеќе информации можете да погледнете на следниот линк


Резултати од конкурс:

Ликовниот натпревар организиран во соработка со јавните комунални претпријатија (Берово, Пехчево, Кочани, Делчево) каде се спроведуваат проекти финансирани од Швајцарската Влада, во чии рамки за подигнување на јавната свест беше и ликовниот натпревар „ Штедиме и пречистуваме вода - потребна ни е за во иднина", ги објави наградените цртежи:

1. место цртеж бр. 8 шифра ТY95

2.место цртеж бр.5 шифра 032007

3.место цртеж број 10, шифра No plastic

Доделувањето на наградите ке се одржи денеска во 14 и 30 часот, пред зградата на ЈПКР„ Услуга" - Берово.


Светски ден на водата 22.03.2021

Проектот за третман на отпадни води Кочани и Проектот за подобрување на водоснабдувањето во Делчево, и двата финансирани од Швајцарската Влада, во рамки на планираните активности за зголемување на јавната свест, организираат ликовен конкурс на тема “Штедиме и прeчистуваме вода-потребна ни е за во иднина“. Ликовниот натпревар се организира во соработка со Јавните комунални претпријатија каде се спроведуваат двата проекти (Кочани, Виница, Делчево, Берово и Пехчево).

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО

03.03.2021

Почитувани корисници Фактурите за комунални услуги што ги добивате за последниот месец, наскоро ќе бидат достапни на ВЕБ страната во делот за брзо плаќање, веднаш по генерирање на истите во системот. Доколку се уште не се достапни Ве молиме за разбирање и обидете се повторно за некој ден.


10.02.2021

Почитувани корисници, Во интерес на Вашето време ,следејќи ги современите текови и држејќи чекор со времето,на наше огромно задоволство Ве известуваме дека системот за електронско плаќање на нашата веб страна е веќе во функција. Безбедно може да ги користите двата начина на плаќање 1.Брзо плаќање ( со внесување на број на фактура и Ваша емаил адреса) 2.Преку креирање на кориснички профил во менито Е-корисник. Внимателно прочитајте го Упатството за користење на сајтот и плаќајте ги Вашите сметки - безбедно - без провизии - без чекање во редици - каде и да сте - во било кој дел од денот и неделата.


05.02.2021

ЈПКР Услуга Берово ги известува своите ценети корисници дека наскоро ќе имаат можност да отпочнат со користење на функцијата за електронско плаќање на фактурите за комунални услуги преку нашата WEB странa www.jpkrusluga-berovo.com.mk Корисниците на услуги ќе можат да користат два начина на електронско плаќање: 1.Брзо плаќање со (со внесување на број на фактура и емаил адреса). 2.Преку креирање на кориснички профил во менито Е-корисник.